Logo
Loading

USLUGE

Usluge

Urbane ideje nude širok spektar inženjerskih i konzultantskih usluga. Kroz osnovne djelatnosti projektiranja, stručnog nadzora, kontrole kvalitete i konzultantskih usluga, što kroz svoje vlastite, što kroz pouzdane i provjerene stručne suradnike, tvrtka sudjeluje u procesima izrade svih vrsta projektne dokumentacije, kompletne usluge stručnog nadzora nad gradnjom, kontrolom i ispitivanjem kvalitete građevnih proizvoda i tehnoloških procesa, svim vrstama stručnog i pravnog savjetovanja, vođenjem projekata i ostalim inženjerskim uslugama.

Urbane ideje svojim timom ovlaštenih arhitekata može udovoljiti svim željama investitora. Svojim znanjem i vještinom pokrivamo sve stadije razvoja projekta, od ideje do realizacije kroz izradu svih vrsta projektne dokumentacije (idejni, glavni, izvedbeni projekti, 3D vizualizacije, masterplanovi…).

Izrada građevinskih projekata i projekata sanacije konstrukcija, usluge stručnog nadzora i vođenja projekata, provedba istražnih radova i ispitivanja materijala i konstrukcija, uz koje s nizom provjerenih suradnika pokrivamo cjelokupno područje stručnih projekata u području građevinarstva (konstrukcija, vodovod i kanalizacija, strojarske instalacije, građevinska fizika, prometnice, revizije projekata i svi elaborati) potrebnih za izgradnju svih dijelova građevine.

Urbane ideje u domeni izrade projektne dokumentacije pokrivaju cjelokupno područje elektroenergetike uključujući područje niskog napona (jaka struja: elektroopskrba – (javna mreža, agregati, UPS), razvodni ormari, elektro instalacije uz strojarske projekte te projekte vodovoda i kanalizacije, rasvjeta, izjednačenje potencijala i uzemljenja, sustavi zaštite od munje... Slaba struja: telefonske instalacije, multimedijalni sustavi, mrežni sustavi, komunikacijski sustavi, sustavi za dojavu požara, sustavi za plinodojavu, RTV sustavi...), te područje visokog napona (trafostanice, 10 kV, 35 kV, 110 kV…)