STAMBENA ZGRADA

Samobor

Godina : 2020. (projekt)
Površina : 3.260m2
Lokacija : Samobor, Croatia

FOTOGRAFIJE