Logo
Loading

EU FONDOVI

Jačanje konkurentnosti tvrtke Urbane ideje d.o.o. uvođenjem ISO 14001 norme

Kratak opis projekta:
Svrha projekta je jačanje konkurentnosti tvrtke Urbane ideje d.o.o. implementacijom međunarodno priznate norme ISO 14001 koja predstavlja značajno unaprjeđenje sustava upravljanja okolišem. Ciljne skupine projekta su tvrtka i njenih zaposlenici, a značajne koristi će imati i poslovni partneri te lokalna zajednica. Predviđeno trajanje projekta je 6 mjeseci s početkom provedbe.

Ukupna vrijednost projekta: 82.000,00 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 63.600,00 HRK
Odobrena bespovratna sredstva: 55.760,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 1.3.2019. do 1.9.2019.

Ciljevi projekta (rezultati projekta):
- Izrađeni dokumenti za uspješnu implementaciju normi
- Provedena izobrazbe ključnih zaposlenika za uvođenje normi - ojačani stručni kapaciteti
- Ostvareni preduvjeti za uvođenje ISO 14001
- Ishođen certifikat upravljanja okolišem ISO 14001

Voditelj projekta i kontakt osoba:
Mate Baričević, direktor, mate.baricevic@urbaneideje.hr

Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr
www.strukturnifondovi.hr Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. – tehničke izmjene
*Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Urbane ideje d.o.o.
*Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.