Logo
Loading

Usluge

Usluge

Urbane ideje nude širok spektar inženjerskih i konzultantskih usluga. Kroz osnovne djelatnosti projektiranja, stručnog nadzora, kontrole kvalitete i konzultantskih usluga, što kroz svoje vlastite, što kroz pouzdane i provjerene stručne suradnike, tvrtka sudjeluje u procesima izrade svih vrsta projektne dokumentacije, kompletne usluge stručnog nadzora nad gradnjom, kontrolom i ispitivanjem kvalitete građevnih proizvoda i tehnoloških procesa, svim vrstama stručnog i pravnog savjetovanja, vođenjem projekata i ostalim inženjerskim uslugama.

Izrada građevinskih projekata i projekata sanacije konstrukcija, usluge stručnog nadzora i vođenja projekata, provedba istražnih radova i ispitivanja materijala i konstrukcija, uz koje s nizom provjerenih suradnika pokrivamo cjelokupno područje stručnih projekata u području građevinarstva (konstrukcija, vodovod i kanalizacija, strojarske instalacije, građevinska fizika, prometnice, revizije projekata i svi elaborati) potrebnih za izgradnju svih dijelova građevine.

Urbane ideje u domeni izrade projektne dokumentacije pokrivaju cjelokupno područje elektroenergetike uključujući područje niskog napona (jaka struja: elektroopskrba – (javna mreža, agregati, UPS), razvodni ormari, elektro instalacije uz strojarske projekte te projekte vodovoda i kanalizacije, rasvjeta, izjednačenje potencijala i uzemljenja, sustavi zaštite od munje... Slaba struja: telefonske instalacije, multimedijalni sustavi, mrežni sustavi, komunikacijski sustavi, sustavi za dojavu požara, sustavi za plinodojavu, RTV sustavi...), te područje visokog napona (trafostanice, 10 kV, 35 kV, 110 kV…)

Sve vrste geodetskih izmjera, parcelacija, dioba, izrada geodezijskih projekata i svih ostalih geodezijskih elaborata, kao i kompletan spektar 3D modela terena i svih vrsta građevina i objekata…

Sa preko više od 20 godina iskustva na području dizajna i vizualnih komunikacija nudimo usluge visokokvalitetnih fotomontaža, fotomanipulacija, 3d-a, dizajna i brandinga.
Oblikujemo kreativna rješenja prema nahođenju, potrebama i ciljevima klijenata.